Defensie wil militair voor de klas

Militairen gaan lessen gym en maatschappijleer geven, als het aan het ministerie van Defensie ligt. Daarmee moet de krijgsmacht „zichtbaarder” worden voor leerlingen in het beroepsonderwijs. Dat kondigde hoofddirecteur personeelsbeleid Hans Leijh van Defensie gisteren aan in Netwerk.

Met militairen voor de klas hoopt Defensie haar dreigende personeelstekort tegen te gaan. „Die leerlingen zijn nog te jong om te worden geworven”, zegt een Defensiewoordvoerder, „maar we kunnen hen wel bewust maken dat we een aantrekkelijke toekomstige werkgever zijn.”

Het plan krijgt stevige kritiek van voorzitter Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond. Lesgeven is de verantwoordelijkheid van leraren en scholen, zegt hij. „Onderwijs geven is vrij, daar moet de staat zich niet mee inlaten. Het is niet de bedoeling dat mbo-opleidingen staatspedagogiek of propaganda invoeren.”

Defensie zegt niet van plan te zijn om de „lesinhoud te beïnvloeden”, aldus de woordvoerder. „Wij hebben ervaren instructeurs die gym kunnen geven, of bij maatschappijleer iets kunnen vertellen over de Verenigde Naties, buitenlands beleid of de krijgsmacht.”

Daar stuit Defensie op een ander probleem, zegt Dresscher. „Voorlichting geven is geen probleem, maar je kunt niet zomaar voor de klas gaan staan zonder lesbevoegdheid.” Volgens Defensie moeten de lessen worden gezien als gastlessen.