Bouw: begin aanleg spitsstroken eerder

De bouwsector wil alvast beginnen met de aanleg van spitsstroken, zonder dat de daarvoor benodigde vergunningen zijn afgegeven. Totdat de vergunningen binnen zijn, kunnen de stroken echter niet in gebruik genomen worden. „Bij wijze van spreken zet je er tijdelijk bloembakken op”, aldus voorzitter Elco Brinkman van belangenorganisatie Bouwend Nederland gisteren op een persbijeenkomst.

Het kabinet wil dat er eind 2007 300 kilometer aan spitsstroken ligt, maar de aanleg hiervan stokt op dit moment. Brinkman ziet geen bezwaren tegen het alvast aanleggen van extra spitsstroken. „Het gaat hier om het parallel schakelen van de procedures. Terwijl de wetgeving nog in de maak is, kan je wel alvast beginnen met aanleggen.”

Minister Eurlings (Verkeer, CDA) laat via een woordvoerder weten geen heil te zien in Brinkmans ideeën: „Binnen de bestaande wetten is het niet mogelijk om eerst te bouwen en dan de procedures rond te maken. Ook wij willen snel bouwen, maar dan ook meteen gebruiken.”

De wegenbouw ligt deels stil door het uitblijven van nieuwe wetgeving over luchtvervuiling. Zolang die niet gereed is, kunnen er geen nieuwe vergunningen voor de aanleg van wegen afgegeven worden. Eurlings schreef dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hier weinig aan te doen is: de wet ligt nog bij de Eerste Kamer. Eurlings schreef wel dat hij van plan is de besluitvormingsprocedures voor de wegenbouw te versnellen.

Brinkman toonde zich gisteren kritisch over de besluitvorming rond ruimtelijke ordening in Nederland. Volgens Brinkman doet de bouw genoeg voorstellen om problemen bij de aanleg van nieuwe wegen op te lossen. Die ideeën verdwijnen vervolgens in een la, klaagt de belangenorganisatie voor de bouw. „Geld is er, plannen zijn er, het is nu een kwestie van concreet doen”, aldus Brinkman.