Last van tunnelvisie

In nrc.next van 5 juni lees ik een bericht over tunnelangst en de mogelijke bestrijding ervan. Op zaterdag 9 juni is er in de Westerscheldetunnel zelfs een infodag over dit verschijnstel. Prima! Verkeerspsycholoog Brookhuis slaat echter de plank mis wanneer hij stelt dat er in Nederland nooit een dodelijk ongeval in een tunnel plaatsvond. Ik herinner me in de Rotterdamse Maastunnel zeker één ongeval met dodelijke afloop, eind 1999. Tunnelvisie van de heer Brookhuis?

R. van der Meer

Rotterdam