Extra geld voor films: 11,8 miljoen

De filmwereld is een subsidieloket rijker. Vandaag wordt in de Staatscourant de ‘suppletieregeling filminvesteringen Nederland’ afgekondigd.

Vanaf donderdag 21 juni kunnen producenten speelfilmprojecten indienen die in aanmerking komen voor de zogenoemde suppletieregeling. Daarvoor heeft het kabinet 11,8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De regeling werkt als een matching fund: een producent die 65 procent van het budget voor zijn film rond heeft, kan aankloppen bij dit nieuwe fonds en de laatste 35 procent krijgen. Zonder inhoudelijke bemoeienis van het Filmfonds. Van die 65 procent moet wel een kwart ‘marktgeld’ zijn.

De aanvragen die vanaf 21 juni worden ingediend – en Filmfonds-directeur Toine Berbers denkt dat tussen de acht en de tien producenten zich direct zullen melden – worden wel in behandeling genomen, maar van toekennen van geld zal nog geen sprake zijn. De regeling moet namelijk, als vorm van staatssteun, goedgekeurd worden door de Europese commissie en dat is nog niet gebeurd. Informeel overleg met Brusselse ambtenaren, zegt Berbers, heeft na enkele aanpassingen geleid tot een versie die hoogstwaarschijnlijk niet op bezwaren zal stuiten. Wanneer de formele goedkeuring komt, is nog onduidelijk.

Voor films die de komende weken worden opgenomen – en buiten filmen móet meestal in de zomer – zoekt het Filmfonds naar een overgangsregeling. In het nieuwe stelsel is namelijk vastgelegd dat geen opnames mogen zijn gemaakt voor de suppletie is aangevraagd. Op zo kort mogelijke termijn hoopt Berbers te weten of daarvoor dispensatie kan worden verleend.

De uitvoering van de suppletieregeling komt ad interim in handen van een juriste, Willemijn de Vries. „Zij zal voor haar werkzaamheden verantwoording afleggen aan mij”, zegt Berbers. De bedoeling is volgens de Filmfondsdirecteur wel dat er een „ijzeren gordijn” komt tussen de subsidie-toekenningen van ‘zijn’ fonds en die van de suppletieregeling, maar voor de invoering heeft het bestuur van het fonds toch aan Berbers gevraagd de verantwoordelijkheid te nemen.