Beter milieu en nog meer banen ook

Een klimaatplan van de vakbonden en milieu-groeperingen levert op termijn extra banen op.

„Dwingend milieubeleid lokt innovatie uit.”

Milieuorganisaties en vakbonden hebben wel vaker samengewerkt bij acties. Maar nog nooit in zo’n veelomvattend plan als zij gisteren presenteerden aan het kabinet om de uitstoot van CO2 drastisch terug te dringen. „Alle milieuplannen tot dusverre richtten zich vooral op de technologische mogelijkheden, er was weinig aandacht voor economische en sociale aspecten”, zegt Else Bos, beleidsmedewerker milieu en ruimtelijke ordening van de vakcentrale FNV. „Wij willen nu weten wat een klimaatbeleid betekent voor de werkgelegenheid, de milieubeweging wil met een economische aanpak af van haar softe imago.”

In het project Green4Sure werkt de FNV samen met de milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en Milieu en het Wereldnatuurfonds. Uitgangspunt van hun plan is dat de regering haar doelstelling haalt om in 2020 de Nederlandse CO2-uitstoot te beperken met 30 procent en dat een reductie met 50 procent wordt bereikt in 2030.

„Het verlies aan banen valt ons mee”, zegt Bos. „Tot 2015 kost het banen, in 2030 zullen onze voorstellen 40.000 nieuwe banen hebben opgeleverd. Vooral banen op lager en middelbaar niveau vinden wij heel belangrijk.” Die banen komen er vooral bij in de bouw en bij installateurs, sectoren waar nu krapte heerst.

„Juist zo’n langetermijnplan als dit geeft je tijd om in te spelen op trends en ontwikkelingen, zodat je genoeg mensen kunt opleiden”, zegt Bos. Maar er zijn kwetsbare regio’s als Noord-Nederland, waar veel energie-intensieve bedrijven zitten en sectoren als de energieproducenten die het lastiger zullen krijgen. „Daar zullen we iets voor moeten bedenken.”

In Green4Sure wordt gepleit voor een Klimaatwet, met daarin doelstellingen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Twee weken geleden drongen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO (landbouw) aan op een duurzaamheidsakkoord tussen bedrijfsleven en overheid. „Eigenlijk maakt het ons niet zoveel uit of het een wet wordt of een akkoord”, zegt Bos. „Wij willen dat de overheid dwingende doelstellingen oplegt en het aan bedrijven en burgers overlaat welke vormen van energiebesparing en technologie zij efficiënter en schoner vinden. Daarmee lok je meer innovatie uit.”

Hoewel een Europese aanpak centraal staat in de plannen van de bonden en de milieubeweging, vinden zij dat de werkgevers zich te veel verschuilen achter de noodzaak van een internationale aanpak. „Wat je op nationaal niveau kunt doen, moet je ook doen. Daarvoor hoef je niet te wachten op Amerikanen of Chinezen.” Een ander verschil is dat werkgevers aandringen op subsidies aan bedrijven waardoor Nederland technologisch voorop kan lopen. „Misschien dat je het niet zou verwachten, maar dat willen wij juist niet.”

De extra kosten per huishouden zijn met 600 euro per jaar goed te verdedigen, vindt de vakbond, zeker omdat het modale inkomen in 2030 met 15.000 euro zal zijn gestegen. „Maar het is waar dat het juist duurder kan worden voor zwakkere groepen, die meer moeite zullen hebben met het opbrengen van investeringen in nieuwe zuiniger auto’s en apparatuur. Voor die groepen zal je compenserende maatregelen moeten treffen.”

Lees de plannen van vakbonden en milieuorganisaties opwww.green4sure.nl