Retoriek ‘Koude Oorlog’ Poetin gehekeld

De VS en hun bondgenoten hebben gematigd kritisch gereageerd op de harde uitlatingen van de Russische president Poetin over het Amerikaanse raketschild. Poetin zei dat Rusland in Europa „nieuwe doelen” voor zijn raketten zal zoeken als het schild in Polen en Tsjechië wordt geplaatst. Vooral zijn felle toon heeft verbazing gewekt.

Een woordvoerder van Poetin relativeerde gisteren de opmerkingen door ze te bestempelen als „een hypothetisch antwoord op een hypothetische vraag”.

In de westerse reacties werd vooral gereageerd op de harde toon tijdens Poetins interview met journalisten uit de G8-landen. De Amerikaanse president Bush reisde gisteren naar Praag, eerste etappe op een Europese reis die hem vandaag naar Heiligendamm voert, waar morgen de G8-top begint. Hij zou vandaag in Praag in een toespraak de democratisering in Oost-Europa aan de orde stellen. Hij zei gisteren over Poetins uitlatingen: „De Koude Oorlog is voorbij. We leven nu in de 21ste eeuw.” Zijn nationale veiligheidsadviseur, Steve Hadley, zei dat er „enige escalatie in de retoriek” te zien is. „We vinden dat niet behulpzaam. We willen een constructieve dialoog met Rusland.”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, deed een beroep op Poetin zijn toon te matigen. „Dit is niet de Sovjet-Unie. We moeten de retoriek achterwege laten die lijkt op wat de VS en de Sovjet-Unie over elkaar te zeggen hadden, en ons realiseren dat het nu gaat om de VS en Rusland in een heel ander tijdperk.” Rice wees Moskou ook op de ondeelbaarheid van de westerse veiligheid. „Het heeft geen zin de Europeanen te bedreigen. Europa is niet te scheiden van de VS.”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wilde evenmin als Bush iets horen over een terugkeer van de Koude Oorlog. „Nee. Rusland is onze partner”, zei ze. Ze voegde daaraan toe dat Poetin en Bush op de G8-top de komende dagen bilateraal zullen praten over de zaak. Een Britse woordvoerder herhaalde dat Rusland van het raketschild niets te vrezen heeft. „Maar Europa is wel bezorgd over het Russische gedrag en zal [op de G8-top] niet terughoudend zijn die zorgen te uiten.”

De Franse president Nicholas Sarkozy zei met Rusland in gesprek te willen blijven en „nauwe en vriendschappelijke banden met Moskou” na te streven. Hij voegde daaraan toe de discussie over het omstreden raketschild niet op de G8-top, maar liever in de NAVO-Ruslandraad te willen voeren. (Reuters, AP, AFP)

Raketschild: pagina 5

Bush in Praag: pagina 5