Help vader lekker leven

Een groeiend aantal ouderen zit krap bij kas. Wie zelf wel genoeg geld heeft, kan zijn ouders financieel steunen. Let daarbij wel op de schenkingsrechten.

Help je vader lekker leven Schenken aan je ouders is duurder dan schenken aan je kind Illustratie Rhonald Blommestijn
Help je vader lekker leven Schenken aan je ouders is duurder dan schenken aan je kind Illustratie Rhonald Blommestijn Blommestijn, Rhonald

Het is voor 65-plussers steeds lastiger om rond te komen, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Was in het jaar 2000 een alleenstaande huurder met alleen AOW nog 42 procent van zijn inkomen kwijt aan vaste lasten (zoals huur, gas, water en licht), in 2006 was dat al de helft.

Bovendien maken ouderen hoge kosten die verband houden met hun ouderdom, zoals dure aanpassingen aan het huis of kosten voor extra hulp. Helemaal lastig is het voor de ruim 200.000 ouderen die geen volledige AOW hebben opgebouwd. Volgens het in mei verschenen rapport Verborgen armoede van het wetenschappelijke Verwey-Jonkerinstituut verdubbelt hun aantal de komende zeven jaar.

Wie het als kind financieel wel goed voor elkaar heeft, kan ervoor kiezen zijn ouders te helpen. Nalatenschapsplanner Ingrid van Kasteren uit Breda maakt dit in de praktijk regelmatig mee. „Vroeger was er minder aandacht voor pensioenopbouw. De huidige generatie gepensioneerden heeft daardoor vaak onvoldoende inkomen om lekker te kunnen leven.”

De eenvoudigste methode om je ouders financieel te steunen is uiteraard door geld naar ze over te maken. Hierbij krijg je wel te maken met schenkingsrecht, waarschuwt zelfstandig fiscalist Robin Reijnierse uit Woerden. „Je kunt je ouders jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken van 2.648 euro. Wordt dit bedrag overschreden, dan vervalt de vrijstelling en is over het gehele bedrag schenkingsrecht verschuldigd.”

Ouders betalen over de eerste 22.051 euro 26 procent schenkingsrecht. Ter vergelijking: het tarief voor schenkingen aan echtgenoten en kinderen is slechts 5 procent. Ontvangen ouders elke maand 1.000 euro van hun kind, dan bedragen de schenkingsrechten dat jaar 3.120 euro. Er is één uitzondering, vult Van Kasteren aan: „Wanneer iemand schulden heeft, is er in uitzonderlijke gevallen geen schenkingsrecht verschuldigd. In dat geval moet wel al het eigen vermogen zijn aangewend om de schulden te voldoen en moet er in de toekomst weinig verbetering te verwachten zijn.”

Een andere manier om ouders te ondersteunen is het overnemen van hun koophuis. De ouders kunnen dan in hun huis blijven wonen, maar krijgen wel een flink bedrag in handen. Dit is fiscaal gezien echter niet zo aantrekkelijk. „Het huis wordt bij de kinderen belast als vermogen in box 3”, legt Reijnierse uit. „Als ouders het huis in eigen bezit houden, zijn zij daarover veelal geen belasting verschuldigd. Bovendien betalen de kinderen zes procent overdrachtsbelasting, terwijl bij overlijden van de ouders het huis vererft zonder overdrachtsbelasting.”

Nalatenschapsplanner Van Kasteren had twee maanden geleden een cliënt die met een dilemma kampte. „Vader kwam maandelijks een bedrag tekort, maar had wel een flinke overwaarde op zijn huis. We hebben eerst gekeken naar de mogelijkheid een extra hypotheek op te nemen. Maar het bleek voordeliger uit te pakken als de kinderen aan hun vader een renteloze lening verstrekten.”

Zo’n lening mag fiscaal gezien alleen renteloos worden verstrekt als die op elk moment weer opeisbaar is. In dit geval was dat geen probleem. Van Kasteren: „Omdat vader een woning heeft als onderpand, bleken er in de praktijk wel banken bereid te zijn om, als dat nodig zou zijn, een lening te verstrekken. Daarmee zou de renteloze lening van de kinderen worden afgelost. Wel is het belangrijk dit door een bank te laten beoordelen op het moment dat je die renteloze lening aangaat.”

Meer informatie over financiële regelingen voor ouderen staat op www.nibud.nl/opleeftijd