VS positief over defensie China

De Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, heeft zich afgelopen weekeinde opvallend gematigd uitgelaten over de militaire inspanningen van China. „Er is duidelijk meer openheid gekomen van Chinese zijde”, zei Gates afgelopen zaterdag tegenover journalisten op een regionale veiligheidsconferentie in Singapore. „Ik geloof dat er openingen worden geboden om de strategische bedoelingen van China beter te begrijpen”.

Dat de toonzetting is gewijzigd, blijkt ook uit de toezegging van Peking om een militaire ‘hotline’ met Washington te willen openen. „Dat is een belangrijk begin”, zei minister Gates in Singapore. De VS hebben al langer aangedrongen op de totstandbrenging van zo’n direct contact.

Gates’ opmerkingen wijken af van de negatieve geluiden die het Pentagon doorgaans laat horen over het militaire apparaat van China. In zijn jaarlijkse rapportage aan het Congres hekelt het Pentagon steeds weer de geheiminnigheid waarmee de Chinese defensie-inspanningen zijn omgeven. Gates’ voorganger, Donald Rumsfeld, zette openlijk vraagtekens bij China’s militaire bedoelingen. Hij vroeg zich af waarop de steeds expansievere Chinese militaire strategie op is gericht, aangezien er niemand in de Aziatische regio is die de veiligheid van China wil bedreigen.

Gates zei eerder dit jaar al dat er reden is voor optimisme over de relatie tussen de VS en China. (AP)