`Strengere eisen voor uitkering`

Den Haag, 2 juni. Bijna tweederde van de Nederlanders vindt dat er strengere eisen moeten komen bij het geven van een uitkering. Dat blijkt uit de jaarlijkse Consumentenmonitor die het Verbond van Verzekeraars gisteren heeft gepubliceerd. Van de Nederlanders is 62 procent voor strengere eisen. Per regio lopen de opvattingen uiteen. In het noorden van Nederland vindt 22 procent dat uitkeringen minder gemakkelijk moeten worden verstrekt. In Rotterdam is meer dan de helft van de inwoners voor strengere eisen.