Pil of cel

Het artikel `Cel of Pil` (Zaterdags Bijvoegsel 26 mei) bevat de volgende passage: `Volgens de antipsychiatrie had niet de patiënt een probleem, maar de samenleving. In Nederland leidde dit in 1974 tot bezetting door de anti-psychiatrische staf van de inrichting voor zwakzinnigen Dennendal, waarop een ontruiming door de politie volgde.`

Zwakzinnigen zijn mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen zijn niet ziek en zijn dus geen patiënt. Zij zijn ook niet geestesziek en derhalve geen patiënt in psychiatrische zin. Dennendal was en is nog steeds een beschermde woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Dennendal was in 1974 een onderdeel van de Willem Arntsz stichting. De toenmalige staf van Dennendal, met Carel Muller als directeur, was er al snel van overtuigd dat de psychiatrie vrijwel niets te bieden had op het gebied van de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. In deze zin was de staf van Dennendal terecht `anti` de psychiatrie, zoals opgelegd door de regenten van de Willem Arntsz stichting. De ontruiming door de politie was nodig omdat de verzorging van de in woongroepen wonende mensen met een verstandelijke beperking werd verwaarloosd.