Het nieuws van 2 juni 2007

Zinloos muisgebruik 3

Het artikel van Lucas Wenniger over dierproeven gaat voorbij aan het doorslaggevende succes van medische dierproeven ter zake van het opsporen van mogelijk therapeutisch effectieve geneesmiddelen voor de mens (`Zinloos muisgebruik`, W&O 28 april). Zonder dierproeven kunnen mensen met schizofrenie, depressie, slaapstoornissen, de ziekte van Parkinson en andere psychiatrische en neurologische ziekten geen menswaardig leven leiden: alle middelen, die deze mensen nodig hebben, zijn er dankzij geslaagde dierproeven die adequaat, betrouwbaar en dubbelblind volgens standaardprotocollen zijn uitgevoerd. Vaccins tegen ziekten zoals polio, mazelen en roodvonk zijn dankzij dierproeven ter beschikking gekomen. De betrouwbaarheid van antibiotica, insuline en drugs tegen aids en kanker kan niet zonder dierproeven vastgesteld worden. Kortom: de stelling dat medische dierproeven vaak slecht worden gedaan is onjuist en staat in geen verhouding tot de enorme bijdrage, die adequaat en wetenschappelijk verantwoord uitgevoerde dierproeven aan het welzijn en de gezondheid van de mens hebben bijgedragen. Het is ook onjuist te stellen dat de opzet en uitvoering van dierexperimenten vaak onjuist zijn. Het tegendeel is waar, ook al zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. Internationaal hoog aangeschreven tijdschriften publiceren nu eenmaal geen dierproeven, die methodologisch of anderszins niet voldoen aan wetenschappelijke criteria en de Dierexperimentele Commissie (DEC) staat garant voor het beoordelen van de protocollen ter zake van het dierenwelzijn en de wetenschappelijke noodzaak van het experiment. Medische dierproeven kunnen domweg niet leiden tot zinloos diergebruik, tenzij de DEC en de internationale wetenschappelijke gemeenschap haar taak niet naar behoren uitvoeren.