‘Zege in Afghanistan niet militair’

Omdat de Nederlandse militairen in Uruzgan optreden te midden van tegenstanders én onschuldige burgers is het belangrijkste doel van de Nederlandse missie „niet langer de militaire overwinning, maar het scheppen van de voorwaarden voor het politieke proces”. Dat zegt minister Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) vandaag in een toespraak tot de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken.

De kern van dat politieke proces is staatsvorming. Het opleiden van het Afghaanse leger en de Afghaanse politie vormen volgens Van Middelkoop „het beste middel om de operatie te beëindigen”. Ook ngo’s en bedrijven moeten een rol spelen in „een geïntegreerde, veelomvattende aanpak”. De NAVO kan Afghanistan niet op korte termijn onder applaus verlaten. „We moeten ons voorbereiden op een langdurige strijd.”

niet winnen: pagina 7