Oost-Duitsland heeft tekort aan vrouwen

Berlijn. De deplorabele economische situatie in de voormalige DDR heeft tot een schrijnend tekort aan vrouwen geleid. Oost-Duitse vrouwen zijn er, vaker dan hun mannelijke leeftijdsgenoten, in geslaagd de economische misère te ontvluchten door zich in het welvarender westen te vestigen. Ze zijn beter opgeleid, tonen meer initiatief en hebben daarom in het westen meer succes. In een aantal Oost-Duitse streken komen op 100 mannen slechts 80 vrouwen voor, aldus het onderzoek Nood aan de man.