Uitkeringsgerechtigden moeten werken in R’dam

Rotterdam gaat arbeidsbekwame uitkeringsgerechtigden desnoods dwingen om aan de slag te gaan. Van de huidige 32.750 inwoners met een bijstandsuitkering moeten er over drie jaar 10.200 een reguliere baan hebben en 7.500 een – deels gesubsidieerde – participatieplaats of vrijwilligerswerk.

Dat heeft wethouder Dominic Schrijer (Sociale Zaken, Werk en Grotestedenbeleid, PvdA) gistermorgen aangekondigd. Met bijna 33.000 uitkeringsgerechtigden neemt Rotterdam ruim 10 procent van het landelijke totaal voor zijn rekening. „Ik wil af van de schandvlek op onze stad dat er zo veel mensen gevangen worden gehouden in inactiviteit”, stelde hij bij de presentatie van het Beleidskader Werk en Re-integratie 2007-2010.

Schrijer gaat uit van het principe dat mensen die een uitkering (1.175 euro bruto per maand voor samenwonenden) ontvangen daar een tegenprestatie tegenover moet zetten. Vrijdag kregen de gemeenten het van het kabinet gedaan dat zij de vrije hand krijgen bij het terugdringen van het aantal bijstandsuitkeringen. De kosten die daarmee bespaard worden, mogelijk honderden miljoenen, mogen zij houden en naar eigen in zicht besteden. Het principeakkoord moet binnenkort bekrachtigd worden op de ‘participatietop’, het overleg tussen het kabinet en de sociale partners.

In Rotterdam zullen bijstandsgerechtigden de komende jaren, aldus Schrijer, „niet langer worden gereduceerd tot ontvangers, maar worden aangesproken op hun capaciteiten, want iedereen kan wel iets”.

Nieuw is de participatieplaats, waarbij mensen een jaar lang werken met behoud van uitkering, als opstap naar een reguliere baan. Om de stap van uitkering naar betaald werk te bevorderen, introduceert Rotterdam een alternatief bonussysteem, de zogeheten flextra’s. Hiermee kunnen herintreders bijvoorbeeld hun schulden sneller aflossen.

De praktijk leert dat mensen met een uitkering vaak schulden hebben. Eenmaal terug op de arbeidsmarkt worden ze vaak meteen gedwongen hun schulden af te lossen.