Tribunaal moord op Hariri

Met tien stemmen voor bij vijf onthoudingen heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gisteren besloten tot de oprichting van een internationaal tribunaal om de verdachten van de moord op de Libanese oud-premier Rafiq Hariri, in februari 2005, te berechten. Vier pro-Syrische Libanese generaals zitten al vast in verband met de moord, waarvan het Syrische regime het brein zou zijn.

Syrië, dat betrokkenheid bij de moord ontkent, heeft de oprichting van het tribunaal veroordeeld en gezegd dat de maatregel tot verdere destabilisatie van Libanon kan leiden. Dat was ook een van de argumenten van de landen die zich van stemming onthielden, waaronder China en Rusland. Westerse landen gaan ervan uit dat de voordelen van het tribunaal – versterking van regeringsgezag – de nadelen te boven gaan.

De pro-westerse Libanese regering had al ingestemd met een tribunaal. Maar zij slaagde er niet in het parlement tot ratificatie te bewegen. Daarom nam de Veiligheidsraad de bindende resolutie tot vorming van het hof aan. Libanon heeft nog tot 10 juni de tijd zelf de noodzakelijke stappen te nemen. Verwacht wordt dat de vorming van het tribunaal, dat zal bestaan uit Libanese en andere rechters, nog een jaar zal vergen. (Reuters, AP, AFP)

destabiliseren: pagina 5