Socialer Europa stapje dichterbij gekomen

`Hof EU: vakbondsactie mag vrije vestiging niet beperken` kopte deze krant op 23 mei over de recente uitspraken van advocaten-generaal van het Europees Hof van Justitie aangaande twee Scandinavische arbeidsconflicten.

Een vreemde conclusie, want de uitspraken houden feitelijk het tegenovergestelde in. De vrijheid van vestiging en dienstverlening staat immers duidelijk in de Europese verdragen vastgesteld, en deze rechtszaken waren het gevolg van pogingen van vakbonden om deze vrijheden aan banden te leggen om zo goede arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

In beide gevallen stelden de advocaten-generaal dat wanneer het om een zaak van publiek belang gaat, bijvoorbeeld om sociale dumping tegen te gaan, het gerechtvaardigd is die vrijheid in te perken, bijvoorbeeld door vakbondsacties. Terecht vieren vakbonden in Europa deze uitspraken als een overwinning: niet langer kunnen de Europese vrijheden ongelimiteerd misbruikt worden om nationale arbeidsvoorwaarden te ondermijnen en vakbonden buitenspel te zetten. Daarmee is een socialer Europa een stapje dichterbij gekomen.