Rotterdam sluit 27 coffeeshops in buurt van scholen

Rotterdam gaat het aantal coffeeshops in de gemeente fors terugdringen, van 62 naar 35. Vanaf 1 januari 2009 mogen geen softdrugs meer worden verkocht binnen een straal van 200 meter én binnen 250 meter loopafstand van een school (voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs). Voor het speciaal basisonderwijs geldt het criterium van ‘directe nabijheid’.

Dat heeft burgemeester Ivo Opstelten (VVD), verantwoordelijk voor het coffeeshopbeleid, vanmorgen aangekondigd. „We willen onze schoolgaande jeugd in bescherming nemen, en gedragsstoornissen en leerachterstanden tegengaan.” Het speciaal basisonderwijs, met onder anderen zwakbegaafde kinderen, geldt als een risicogroep, zo heeft onderzoek volgens Opstelten uitgewezen. Uit dat onderzoek blijkt ook dat jongeren gemiddeld op 16-jarige leeftijd beginnen met blowen. Voor gewone basisscholen geldt daarom geen afstandscriterium.

Met de aanscherping van het ontmoedigingsbeleid komt het college tegemoet aan de wens van een raadsmeerderheid. Het CDA, een van de vier coalitiepartners in het stadsbestuur (PvdA, CDA, VVD en GroenLinks), bracht het punt met succes in bij de formatie. Begin vorig jaar stelde de partij het zogeheten Manifest van Rotterdam op. Kern van het document, dat mede werd ondertekend door 37 schoolbesturen: terugdringing van het aantal coffeeshops, zeker in de buurt van scholen, met het oog op de volksgezondheid.

Beperking van het softdrugsaanbod en afname van het gebruik door jongeren zijn twee van de vijf programmapunten in het Rotterdamse coalitieakkoord. Een andere is de scheiding van de soft- en harddrugsmarkt. Volgens Opstelten moet „een zeker aanbod” van coffeeshops blijven bestaan om illegale verkoop tegen te gaan.

Lokale coffeeshopondernemers reageren verbaasd en teleurgesteld op de sluitingsaankondiging. „Tot nu toe heeft onze burgemeester het Rotterdamse coffeeshopbeleid altijd gebaseerd op zorgvuldig onderzoek in plaats van onderbuikgevoelens”, stelt de Vereniging van Rotterdamsche Coffeeshop Ondernemers in een verklaring.

De branche vreest een toename van de softdrugsverkoop in het illegale circuit, en pleit voor een alternatief voor gedupeerde ondernemers. Vóór 1 oktober stelt de gemeente de (loop)afstanden en het coffeeshopbeleid definitief vast.