Personeel Corus gelast onderzoek

De ondernemingsraad van Corus Nederland laat onderzoeken of het Brits-Nederlandse staalconcern na de overname door het Indiase Tata Steel genoeg geld overhoudt voor investeringen in het bedrijf. Hiervoor heeft de ondernemingsraad consultant Ernst & Young in de arm genomen.

Het orgaan dat de 19.800 werknemers van Corus Nederland vertegenwoordigt maakt zich zorgen over de hoge schuldenlast waarmee Tata Corus opzadelt om de overname te kunnen financieren. De raad is bang dat na betaling van rente en aflossing onvoldoende geld overblijft om te investeren in modernisering van de productiefaciliteiten van het concern.

De ondernemingsraad wil dat Corus zowel bij gunstige marktomstandigheden – zoals in de laatste jaren, waarin de staalprijzen op een historisch hoog niveau stonden – als bij een economische neergang kapitaalkrachtig genoeg blijft om te kunnen investeren.

Van de resultaten van het onderzoek laat de ondernemingsraad zijn advies afhangen over de overname door Tata. De personeelsvertegenwoordiging heeft gisteren de wettelijk verplichte adviesaanvraag ontvangen. Daaruit blijkt dat Tata de overname van Corus voor 6,2 miljard pond (9,1 miljard euro) voor meer dan de helft financiert met bankleningen, waarvan de rentelasten voor rekening van Corus komen. „Gezien de resultaten van Corus als geheel, is het ons duidelijk dat een groot deel van de rente- en aflossingsverplichtingen de komende jaren betaald zal worden uit de resultaten van Corus Nederland”, aldus de ondernemingsraad in een verklaring.

De ondernemingsraad twijfelt of er op termijn genoeg geld beschikbaar blijft voor investeringen. „Tot nu toe heeft Tata slechts aangegeven dat men bereid is in te stemmen met investeringen tot en met 2008.” De ondernemingsraad verwacht ongeveer zes weken nodig te hebben om een standpunt te bepalen en advies uit te brengen aan de directie van Corus.

Als de overname van Corus is afgerond wordt Tata Steel de vijfde staalproducent ter wereld.