‘Overgewicht wordt een ramp in Nederland’

Als er niets verandert, zal het aantal kinderen met overgewicht in Nederland jaarlijks met ongeveer 6 procent stijgen. Nu zijn 400.000 kinderen tot negentien jaar te dik, dat is 15 procent van het aantal jeugdigen. Volgend jaar zullen dat er ruwweg 425.000 zijn.

Dat heeft kinderarts Anneke Bulk van het medische centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam laten weten op een congres in deze stad. Bulk verwacht dat overgewicht in 2050 het grootste gezondheidsprobleem zal zijn in Nederland.

Ze stelt dat overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) voor meer gezondheidsproblemen zorgen dan tot voor kort werd aangenomen. Het vergroot niet alleen de kans op suikerziekte, hart- en vaatziekten, maar zorgt vaak ook voor gewrichtsproblemen, galstenen, slaapproblemen en aantasting van het gebit.

Meer dan de helft van de kinderen met overgewicht heeft een te hoge bloeddruk en een te hoog cholesterolniveau. Die kunnen leiden tot hart- en vaatziekten. Rond 40.000 kinderen hebben obesitas.

Allochtone kinderen zijn naar verhouding het dikst, vooral kinderen van Turkse afkomst. Ook kinderen uit huishoudens met lage inkomens en opleiding, kinderen die te vroeg zijn geboren, en kinderen van dikke ouders, zijn vaker dik dan gemiddeld.

Hoogleraar jeugdgezondheidszorg Remy Hirasing aan de VU ziet overgewicht vooral toenemen bij meisjes tot vier jaar. Ze eten op te veel momenten, en kijken steeds meer tv, vaak op de eigen kamer.

Bulk en Hirasing menen dat de overheid snel moet ingrijpen. Hirasing: „Overgewicht is een ramp aan het worden.” Volgens Bulk moet de overheid meer aan publieksvoorlichting doen. Ze pleit voor meer gymnastieklessen op scholen, veiliger fietsroutes en accijns op fastfood. Ouders hebben volgens haar de grootste verantwoordelijkheid. Kinderen spelen te weinig buiten, ontbijten slecht en kijken te veel tv.