Oplossing donortekort heet naastenliefde

Met verbazing heb ik de commotie over orgaandonatie gevolgd. Ik ben niet zozeer verbaasd over het tekort aan donoren. In een samenleving waar men individualisme zo hoog in het vaandel heeft staan, valt dat te verwachten. Ik ben ook niet verbaasd dat men om een oplossing schreeuwt. In een maakbare wereld moet alles te koop zijn. Helaas blijkt nu dat dat dus niet realiseerbaar is.

Ik ben geschokt door de voorgestelde oplossing, waarbij men bijna praat over mensen en hun lichamen alsof het collectieve eigendommen zijn. Zover zijn ze in communistische landen zelfs nooit gekomen, met uitzondering van ter dood veroordeelden in China. Zelfbeschikking is het hoogste ideaal, waaraan veel ondergeschikt gemaakt wordt. Abortus, euthanasie, drank- en drugsmisbruik. Allemaal een kwestie van zelfbeschikking en dit dan niet? Er is wel een oplossing voor het probleem. Die heet naastenliefde. Maar ja, dat is een achterlijk begrip uit een godsdienst die bijna uit de samenleving verbannen is.