Oosten Duitsland kampt met tekort aan vrouwe n

In Oost-Duitsland zijn de mannen in nood: er zijn veel te weinig vrouwen. De deplorabele economische situatie in de voormalige DDR heeft tot een schrijnend tekort aan vrouwen geleid. Oost-Duitse vrouwen zijn er, vaker dan hun mannelijke leeftijdsgenoten, in geslaagd de economische misère te ontvluchten door zich in het welvarende westen te vestigen. Oost-Duitse vrouwen zijn beter opgeleid, tonen meer initiatief en hebben daarom in het westen meer succes.

In een aantal Oost-Duitse streken komen op 100 mannen slechts 80 vrouwen, aldus een gisteren gepresenteerd onderzoek, Nood aan de man. Alleen in het uiterste noorden van Zweden en Finland heerst een vergelijkbaar tekort. Tussen 1991 en 2005 verlieten 400.000 vrouwen het oosten, en ‘slechts’ 270.000 jonge mannen.

Terwijl jonge Oost-Duitse vrouwen in Beieren of Baden-Württemberg een nieuw leven opbouwen, keren de mannen teleurgesteld in het oosten terug. Ze kunnen in het westen niet aarden, ze kunnen er geen carrière maken. Slecht opgeleid, zonder werk en gedemotiveerd wonen ze samen in snel vergrijzende Oost-Duitse dorpen. Samen vormen ze, aldus het onderzoek, een onderklasse die bijzonder ontvankelijk is voor extreemrechts gedachtengoed.

De voorsprong van Oost-Duitse vrouwen begint al op school: hun schoolprestaties zijn beduidend beter dan die van de mannen.