Heilloos huizenplan van Sarkozy

Nicolas Sarkozy wil van Frankrijk een land van huizenbezitters maken. De nieuwe Franse president had in zijn campagne al meermalen verwezen naar de Verenigde Staten, waar de hypotheekrente fiscaal volledig aftrekbaar is. Dat voorbeeld wil hij nu in eigen land gaan navolgen. Over de details van Sarkozy’s plan wordt nog gediscussieerd, maar er kleven twee problemen aan het hele idee.

In de eerste plaats is de belastingaftrek van woonlasten gewoonlijk voordeliger voor rijke huiseigenaren dan voor mensen die nog geen huis bezitten. Potentiële kopers zouden meer geld kunnen overhouden voor hun hypotheekaflossing, maar het voornaamste effect van lagere financieringskosten bij de aanschaf van een huis – of die reductie nu het gevolg is van een lagere rente, een langere looptijd van de hypotheek of een belastingvoordeel – is dat de huizenprijzen erdoor stijgen. De adviseurs van Sarkozy zijn daar goed van doordrongen, maar er zal een slim opzetje voor nodig zijn om het Franse plan de gewenste richting te geven.

In de tweede plaats bezit reeds 58 procent van de Fransen een huis. Een nóg hoger percentage is niet per se beter. Het huizenaanbod is in Duitsland, waar 43 procent van de huizen eigendom is van de bewoners, waarschijnlijk beter dan in Italië, waar het percentage 83 procent bedraagt. In Engeland heeft het regeringsbeleid het huizenbezit doen groeien, maar dat heeft weinig betekend voor de kwaliteitstoename van het aanbod.

Zelfs in de VS, waar het bezit van een eigen huis een voorname rol speelt in de verwezenlijking van de Amerikaanse droom kan het bestijgen van de eigendomsladder onverwachte risico’s met zich meebrengen. Zie het legioen met schulden overladen huiseigenaren, van wie er velen vastzitten in huizen van mindere kwaliteit.

De afgelopen zes jaar zijn de Franse huizenprijzen jaarlijks met zo’n 11 procent gestegen. Deze prijsinflatie moet niet worden verward met de nationale welvaartsgroei als gevolg van de toename van de huizenvoorraad of de kwaliteit daarvan. Integendeel: de inflatie van de huizenprijzen leidt tot een verbreding van de sociale kloof tussen eigenaren en huurders.

Dankzij de hogere rente is de inflatie van de Franse huizenprijzen afgenomen. In het eerste kwartaal van 2007 was de stijging op jaarbasis gedaald naar 6,5 procent. Sarkozy zou de Europese Centrale Bank dus dankbaar moeten zijn. Maar in plaats daarvan riskeert hij de wederopleving van een verderfelijke trend.

Edward Hadas

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld