EU-portaal in strijd tegen radicale islam

De EU-landen gaan hun krachten bundelen om radicaal islamitische groeperingen op het internet aan te pakken. Daarvoor wordt een zwaar beveiligd, digitaal portaal in het leven geroepen.

Hierover zijn de ambassadeurs van de Europese lidstaten het gisteren in Brussel eens geworden. Alle 27 landen van de EU moeten zo kunnen profiteren van de beschikbare kennis over militante groeperingen op het internet. De Europese politieorganisatie Europol zal het portaal oprichten.

Volgens een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) krijgen de meeste lidstaten niet hun vinger achter jihadistische activiteiten op het internet. „Daarvoor is er een gebrek aan capaciteit en is het internet te omvangrijk”, aldus de woordvoerder. Zo ontbreken vooral in de nieuwe EU-lidstaten de kennis en het personeel om Arabische teksten te vertalen en te duiden. Ook slagen de landen er afzonderlijk niet in de stroom aan informatie in chatrooms en nieuwsgroepen in de gaten te houden.

Duitsland, de huidige voorzitter van de EU, heeft flink gelobbyd voor één Europees monitoringsysteem. „Internet wordt door terroristen dankbaar ingezet om mensen te werven voor de Jihad (heilige oorlog)”, zegt een woordvoerder van het Duitse voorzitterschap. Duitsland volgt daarom al geruime tijd de activiteiten van As-Sahab, de mediatak van Al-Qaeda, nauwgezet. As-Sahab is onder meer verantwoordelijk voor het verspreiden van videoboodschappen.

Nederland deed al mee aan het het zogenoemde ‘check the web-project’, waarin met zeven andere EU-landen trends over internetterrorisme in kaart werden gebracht. Volgens de NCTb is het portaal een „aanvulling op al bestaande structuren voor informatie-uitwisseling”.