Energiesector: meer gebruik stadswarmte

In nieuwbouwhuizen en bij renovatieprojecten moet meer stads- of wijkwarmte in huizen worden geïnstalleerd. Daarvoor gaan de energiebedrijven samenwerken met bouwondernemingen en woningcorporaties.

Dat heeft Energiened, de brancheorganisatie van de energiebedrijven, vanmorgen bekendgemaakt bij de presentatie van de plannen van de sector om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Met het aanbrengen van stadswarmte in 300.000 woningen en gebouwen denken de energiebedrijven een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het kabinet om 2 procent energie te besparen in 2020. Die warmte zou voor een deel uit duurzame energie gehaald kunnen worden, onder meer door het gebruik van aardwarmte. Daardoor kan 30 procent van de warmte in huizen zonder uitstoot van CO2 worden verzorgd. „Maar stadswarmte moet van het negatieve imago afkomen. De overheid moet ervoor zorgen dat klanten de zekerheid hebben dat ze de juiste rekening krijgen. Er heerst nu het gevoel dat er te veel wordt betaald”, zegt voorzitter Richard de Lange van Energiened.

Met het gebruik van stadswarmte denken de energiebedrijven de CO2-uitstoot met ruim 1 miljoen ton te kunnen beperken. In het vandaag gepresenteerde plan stelt Energiened dat ze in totaal voor een beperking van 33 miljoen ton kunnen zorgen, ongeveer een derde van het totaal dat het kabinet in 2020 minder wil uitstoten. Als het kabinet werkelijk de doelen wil halen, zal het er niet aan ontkomen meer gebruik te maken van kernenenergie, denkt Energiened.

De energiebedrijven zullen, ondanks kritiek van milieuorganisaties, doorgaan met hun plannen voor nieuwe kolencentrales. Omdat deze meer CO2 uitstoten dan de huidige aardgascentrales, zullen ze bij de bouw geschikt gemaakt worden voor het afvangen van CO2, die vervolgens kan worden opgeslagen in uitgeputte gasvelden. „Maar veel tijd hebben we niet. De overheid zal snel voor geld en regelgeving moeten zorgen”, aldus De Lange vanmorgen.

De energiebedrijven zullen zich inspannen om, zoals het kabinet als doel heeft gesteld, 20 procent van de elektriciteit uit duurzame bronnen als biomassa en wind te halen. Volgens Energiened zal dat een grote opgave zijn. De Lange: „Het is alleen haalbaar als alles op alles wordt gezet.”