Elly Jaffé prijs 2007 voor Jeanne Holierhoek

Rotterdam, 31 mei. De Elly Jaffé prijs, een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor literaire vertalingen uit het Frans, is toegekend aan Jeanne Holierhoek. De prijs bestaat uit veertigduizend euro en is daarmee een van de grootste literaire prijzen van Nederland. De jury prees Holierhoeks Montesquieu-vertalingen, die ”een subtiele harmonie tussen hedendaagse en klassieke taal”, genoemd werden. Het Elly Jaffé Stipendium van zevenduizend euro, bestemd voor een veelbelovende, beginnende vertaler, is toegekend aan Martine Woudt.