Donorshow van BNN kent alleen verliezers

BRIEF OVER DONORSHOW

Het valt te waarderen als een omroep de aandacht vestigt op het schrijnend gebrek aan donororganen. Donororganen kunnen voor mensen die er nood aan hebben het behoud van hun leven betekenen of de kans bieden een normaal leven te leiden. Maar ook hier geldt dat het doel niet alle middelen heiligt. En sommige middelen kunnen het doel zelfs schaden.

Een orgaan tijdens het leven of na de dood afstaan is een gave uit liefde voor de medemens in nood, maar is gespeend van flauwe romantiek waarvan een mediacircus zich naar believen zou kunnen bedienen.

Liefde omsluit ook rechtvaardigheid en rationeel handelen, al is zij ook meer dan dat alleen. Bij het toewijzen van donororganen moet op de eerste plaats bekeken worden of de donor en de ontvanger van het orgaan wat betreft bepaalde weefseleigenschappen wel met elkaar ‘matchen’. Anders is er een gerede kans dat het orgaan na transplantatie wordt afgestoten.

Ook al heeft de vrouw in kwestie de vrijheid om haar organen te schenken aan wie zij wil, dat ontslaat haar nog niet van de verantwoordelijkheid dat weloverwogen te doen. Een zorgvuldige afweging komt echter niet tot haar recht in een context die veel weg heeft van een datingprogramma.

Afgezien van de ethische bezwaren zal geen weldenkend mens graag in de schoenen van de twee ongelukkige verliezers staan. Of de winnaar zich ‘gelukkig’ mag prijzen en of orgaandonatie als geheel ermee geholpen is, daar kan men vraagtekens bij zetten. Waarschijnlijk is BNN de enige winnaar: het is deze omroep in ieder geval gelukt de aandacht op zich te vestigen. Maar daar ging het toch niet om?

Mgr.dr. W.J. Eijk

bisschop van Groningen-Leeuwarden, referent voor medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.