Chinese stad zonder water

De inwoners van de miljoenenstad Wuxi, in het zuidoosten van China, dreigen verstoken te raken van drinkwater. Er is een stormloop op gang gekomen naar winkels om flessen water in te slaan, melden lokale media. De oorzaak is de vervuiling van het nabijgelegen Taimeer door snelle algengroei.

De situatie in Wuxi, met naar schatting vijf miljoen inwoners, doet denken aan die in de Noord-Chinese stad Harbin in november 2005, toen de rivier de Songhua ernstig vervuild was geraakt door de ontploffing van een chemische fabriek. De autoriteiten moesten toen in allerijl drinkwater van elders aanvoeren.

De vervuiling van het Taimeer, dat deel uitmaakt van een waterreservoir waaruit onder andere ook Shanghai put, speelt al bijna twintig jaar. Het water is zwaar verontreinigd met nitrogeen en fosfor, aangevoerd met het rioolwater van onder andere chemische fabrieken en papierfabrieken. Door de verontreiniging wordt de algengroei gestimuleerd, waardoor het water giftig wordt. Daarbij komt dat de waterstand zich momenteel op het laagste niveau bevindt in een halve eeuw. Naast de vervuiling van het water is ook de verspilling een groot probleem in China, onder andere door overmatig gebruik van water in de landbouw.

De autoriteiten in Wuxi kwamen gisteren in spoedberaad bijeen. „De regering roept de inwoners die worden geconfronteerd met deze natuurramp op om elkaar te helpen om de problemen het hoofd te bieden”, aldus een mededeling van de lokale overheid. De burgers wordt geadviseerd drinkwater eerst te koken.

De secretaris van de communistische partij in Wuxi, de belangrijkste lokale functionaris, Yang Weize, beloofde veilig drinkwater, wat het ook moge kosten. (AP)