Bisschoppelijke bemoeienis

Het bestuur van Museumpark Orientalis, het vroegere Bijbels Openluchtmuseum, wil via de rechter een einde maken aan de bemoeienis van bisschop Hurkmans van Den Bosch. Het museum heeft enkele jaren geleden besloten om zich niet alleen op het christendom maar ook op de islam en het jodendom te richten. In het park is onder meer een joods dorp en een karavanserai nagebouwd. Hurkmans verzet zich tegen de koerswijziging en vindt dat het christendom centraal moet staan.

Gesprekken met bemiddelaar Dries van Agt hebben volgens voorzitter Egbert Schröder van de Heilig Landstichting, die het museum bestuurt, niets opgeleverd. Hurkmans is van mening dat de Heilig Landstichting onder jurisdictie van het bisdom valt. De Heilig Landstichting ziet zichzelf als een zelfstandige kerkelijke stichting en heeft grond en gebouwen verhuurd aan een burgerlijke stichting. Hurkmans heeft in 2003 het museumbestuur gedagvaard om de verhuur nietig te verklaren, maar deze dagvaarding is nooit geactiveerd. De Heilig Landstichting heeft dit nu zelf gedaan om duidelijkheid te krijgen.

Volgens Schröder steunen subsidieverstrekkers als het ministerie van OCW, de provincie en de gemeente Groesbeek de koerswijziging. Hij noemt het „kortzichtig” om alleen het christendom centraal te stellen. „Als ik naar het Rijksmuseum ga, staat bij de ingang ook niet een directeur om mij te vertellen dat ik alleen Rembrandt mooi moet vinden.” Het tonen van de verschillen en overeenkomsten tussen godsdiensten heeft volgens Schröder een grote educatieve waarde. Het museum trok vorig jaar 120.000 bezoekers, onder wie 50.000 kinderen. Het bisdom wil niet reageren.