6 LEZING

Lekker niet perfect

Utrecht: Academiegebouw. Tijd: 20.00u. Gratis. Inl: www.sg.uu.nl

Drs. Larissa Pans, publiciste en journaliste, stelt het onmogelijke schoonheidsideaal ter discussie. In de westerse wereld is op dit moment de jongheidscultus in volle gang. Mensen worden gemiddeld steeds ouder. De paradox is echter dat we steeds jonger al oud gevonden worden. Als de druk op jonge mensen om er jong uit te blijven zien al zo groot is hoe groot is die druk dan wel niet voor ouderen in onze samenleving? In het kader van de lezingenserie ‘Mooi Oud’ die Studium Generale van de Universiteit Utrecht samen met het Festival Gezondheid organiseert.