In tien jaar 60 pct meer advocaten

Het aantal advocaten is de afgelopen tien jaar met meer dan de helft toegenomen. Eind 2006 waren er ruim 14.000 advocaten, in 1996 waren dat er nog ruim 8.000. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het aantal rechtszaken nam de afgelopen jaren sterk toe. Het aantal afgedane zaken groeide tussen 2000 en 2006 van ruim 750.000 naar 1,2 miljoen. Vooral het aantal civiele rechtszaken – tussen burgers en bedrijven onderling – groeide snel. In 2000 waren dat nog 500.000 zaken, in 2005 800.000.

De groei van de werkgelegenheid voor advocaten stond los van de economische conjunctuur. Daarin verschilt de advocatuur van de rest van de zakelijke dienstverlening. De vraag naar advocaten blijft toenemen door veranderende wet- en regelgeving. In economisch slechte tijden houden advocaten zich daarnaast vaker bezig met faillissements- en ontslagzaken. In economisch gunstige tijden zorgen onder andere fusies en overnames voor meer werk.

De afgelopen tien jaar kwamen er jaarlijks gemiddeld 550 advocaten bij. Eind 2006 waren er ruim acht advocaten op elke 10.000 inwoners. Tien jaar eerder lag dat aantal nog op vijf.