GroenLinks levert zetel in

Doordat een lid van de provinciale GroenLinks-fractie in Noord-Holland zijn stembiljet ongeldig heeft gemaakt, loopt GroenLinks een zetel mis in de Eerste Kamer. Gisteren kozen de 564 Statenleden de 75 leden van de senaat. Maar op één Noord-Hollands stembiljet waren zeven hokjes aangekruist. Allemaal van vrouwen, van verschillende partijen. Fractievoorzitter Binnema van GroenLinks in Noord-Holland, is boos. „Voor mezelf omdat het onderling vertrouwen in de fractie nu weg is. En voor de partij om de consequenties die dit heeft.” GroenLinks krijgt nu maar vier senaatszetels, en de SP niet elf maar twaalf. Alle vier Statenleden van GroenLinks hebben tegen Binnema ontkend het stembiljet ongeldig te hebben gemaakt. (NRC)

Zetelverdeling senaat op pagina 11