Geen extra geld voor Galileo uit Den Haag

DEN HAAG. Het kabinet wil geen vers geld pompen in het overeind houden van het Galileo-project voor dertig gps-satellieten. Andere Europese projecten zullen mogelijk moeten wijken of het met minder geld moeten doen. Volgens CDA-verkeersminister Camiel Eurlings zet het kabinet in op ”herprioritering in Europa”. ”We gaan er geen extra Nederlands belastinggeld in steken”, zei hij gisteren. ”We moeten de tering naar de nering zetten.” Den Haag lijkt daarmee op ramkoers te liggen met EU-voorzitter Duitsland, die het project wil laten doorgaan.