Geen baas in eigen huis

In een nieuw Europees verdrag „mag absoluut niet staan” dat Europese wetten boven Nederlandse wetten gaan, vindt 59 procent van de ondervraagden volgens Peil.nl, het enquêtebureau van Maurice de Hond. Wat betekent dat?

Peil.nl mag enquêteren wat het wil, maar dit onderdeel lijkt te stoelen op twee misverstanden: (1) de suggestie dat Nederlandse wetten nu boven Europese wetten gaan, en (2) dat het kabinet-Balkenende deze meerderheidswens kan overnemen in zijn streven naar een nieuw verdrag dat geen Europese Grondwet mag worden. Nee dus.

Sinds jaar en dag zijn er diverse terreinen waarop Nederland geen baas meer is in eigen huis. Landbouw, wereldhandel en Europese binnenmarkt zijn de bekendste. Wat op deze terreinen in onderling overleg op Europees niveau wordt afgesproken, moet Nederland simpelweg uitvoeren en naleven. Net als de andere verdragspartners, natuurlijk.

Het zou een mooie boel worden als Nederland in Brussel instemt met, bijvoorbeeld, beperking van Europese visvangst en Nederlandse vissers zich er niets van hoeven aan te trekken. Of wanneer Nederland in Brussel op de bres staat voor vrij verkeer van personen en diensten en vervolgens de grens sluit voor landgenoten die voor medische hulp willen uitwijken naar een ander EU-land om Nederlandse wachtlijsten te ontlopen.

Kortom, er is allang een Europees publiek domein – geschraagd door 55 jaar jurisprudentie van de hoogste rechter inzake EU-aangelegenheden – waarover Nederland geen exclusieve zeggenschap (meer) heeft en waarin het nationale recht geleidelijk aan ‘europeaniseert’.

Terugdraaien kan, maar dat staat gelijk aan uittreden uit de Europese Unie. Dat wil het kabinet-Balkenende ‘absoluut’ niet en daar is blijkens een andere uitslag ook ‘absoluut’ geen meerderheid voor (17 procent).

Joop Meijnen

    • Joop Meijnen