Bush kandideert Robert Zoellick voor Wereldbank

De regering-Bush draagt Robert Zoellick (53) hoogstwaarschijnlijk voor als nieuwe president van de Wereldbank. Dat blijkt uit uitlatingen in de Verenigde Staten van bronnen binnen de regering-Bush.

De Amerikaanse president zou vanavond de voordracht aankondigen van Zoellick, die Paul Wolfowitz opvolgt. Die maakte twee weken geleden zijn aftreden bekend per 30 juni. Wolfowitz raakte omstreden omdat hij zijn toenmalige vriendin persoonlijk een salarisverhoging zou hebben toegestaan bij haar overplaatsing buiten de Wereldbank.

Zoellick (53) is afkomstig uit de regering-Bush. Tijdens Bush’ eerste ambtstermijn, van 2001 tot 2005, was hij de toponderhandelaar op handelsgebied. Tijdens Bush’ tweede termijn begon hij als onderminister van Buitenlandse Zaken. Vorig jaar stond hij op de nominatie om minister van Financiën te worden, maar die post werd ingenomen door Henry Paulson, destijds de topman van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Zoellick vertrok toen zelf naar Goldman Sachs waar hij nu bestuurder is.

Zoellick staat bekend als een kundig onderhandelaar en een fel voorstander van vrijhandel. Hij speelde een belangrijke rol bij het opstarten van de zogenoemde Doha-ronde in 2001, die de internationale handel verder moet liberaliseren. Onomstreden is hij niet. Zoellick was in 1998 een van de achttien ondertekenaars van een brief aan de toenmalige president Clinton, waarin werd aangedrongen de Iraakse president Saddam Hussein te verdrijven. Mede-ondertekenaars waren destijds onder anderen Paul Wolfowitz en de voormalige minister van Defensie Donald Rumsfeld.

Verwacht werd vanmorgen dat de kandidatuur van Zoellick door het bestuur van de Wereldbank zal worden geaccepteerd. De Verenigde Staten beroepen zich daarbij op een oude afspraak bij de oprichting van de Wereldbank in 1944 dat zij de president van dit instituut mogen leveren. Europa heeft op dezelfde wijze aanspraak op de directeur van het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Er is, met name van ontwikkelingslanden, een groeiend verzet tegen deze praktijk.

Persstemmen: pagina 7