VS en Iran positief over hun gesprek

Iran en de Verenigde Staten hebben gisteren hun eerste officiële bilaterale bijeenkomst sinds de islamitische revolutie in 1979 na afloop als positief omschreven. De besprekingen in Bagdad op ambassadeursniveau bleven beperkt tot de veiligheidssituatie in Irak.

Noch Irans nucleaire programma, dat in Washington wordt gezien als opmaat naar een kernwapen, noch de plannen voor regimewisseling in Iran waarvan Teheran de VS verdenkt, kwamen in Bagdad aan de orde.

Terwijl op de achtergrond in Iran de ontmanteling van Amerikaanse spionagenetwerken werd bekendgemaakt, noemde de Iraanse ambassadeur in Bagdad, Hassan Kazemi-Qomi, de bijeenkomst „een eerste stap in onderhandelingen tussen deze twee kanten”. De Amerikaanse ambassadeur, Ryan Crocker, zei op zijn beurt minder geïnteresseerd te zijn geweest in het arrangeren in verdere ontmoetingen dan in het uiteenzetten van Amerikaanse beschuldigingen dat Iran shi’itische milities in Irak bewapent, financiert en oefent. Hij had stopzetting daarvan geëist.

„We wilden zeggen dat dit gevaarlijk is voor Irak en gevaarlijk voor de regio”, zei Crocker op een persconferentie. „De besprekingen verliepen positief. Nu moeten we Iraanse actie op de grond zien. Op dit moment gaan hun acties lijnrecht in tegen hun verklaarde politiek.” Hij sloot overigens verdere ontmoetingen niet uit, maar zei een Iraakse uitnodiging daartoe af te wachten.

Op een afzonderlijke persconferentie zei Kazemi-Qomi de Amerikaanse beschuldigingen niet serieus te nemen. Positief noemde hij onder andere dat „de twee kanten het eens werden de Iraakse regering te steunen en versterken”. Hij zei dat Iran had aangeboden om de Iraakse veiligheidstroepen te helpen oefenen en bewapenen. Volgens Kazemi-Qomi zijn de Amerikaanse inspanningen op dit terrein onvoldoende om de chaos in Irak te beteugelen, waarvoor hij de VS alleen verantwoordelijk stelde.

Iran ontbood gisteren de Zwitserse ambassadeur in Teheran om te protesteren tegen Amerikaanse spionageactiviteit. Zwitserland vertegenwoordigt de Amerikaanse belangen sinds de breuk na de bezetting van de Amerikaanse ambassade (1979-1980). Iran meldde vanochtend drie Amerikaans-Iraanse intellectuelen die onlangs zijn opgepakt, formeel van spionage te hebben beschuldigd.

De buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Javier Solana, gaat donderdag weer over het Iraanse nucleaire programma praten met de Iraanse onderhandelaar Larijani. (Reuters, AP, AFP)