Ontslagrecht verdeelt kabinet

Het kabinet is er tijdens de onderhandelingen over het sociaal-economisch beleid, vorige week, niet in geslaagd een uitweg te vinden uit de impasse rond het ontslagrecht. Het CDA wil nog deze maand op de zogeheten ‘participatietop’ met sociale partners en gemeenten praten over versoepeling van het ontslagrecht. Maar PvdA en ChristenUnie zien daartoe geen noodzaak. Zij vinden dat het ontslagrecht tussen werkgevers en werknemers kan worden geregeld.

Op de participatietop wil het kabinet afspraken maken met sociale partners en gemeenten over het aan de slag helpen van zoveel mogelijk mensen. De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken dat op de top „de betekenis van het ontslagrecht” voor de thema’s arbeidsmarktbeleid, scholing, WW en flexibilisering aan de orde moet komen.

Het CDA wil in ieder geval praten over het investeren van de ontslagvergoeding in scholing. Werkgevers die hun personeel door opleidingen goed hebben voorbereid op een eventueel ontslag, zouden dan een lagere ontslagvergoeding kunnen betalen. Maar de PvdA stelde zich in het verkiezingsprogram op het standpunt dat er niet mag worden getornd aan het ontslagrecht. Tijdens de campagne leidde de mogelijke versoepeling van het ontslagrecht tot hoogoplopende ruzie tussen CDA en PvdA. Ook de ChristenUnie vindt dat de noodzaak voor versoepeling van het ontslagrecht ontbreekt, gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

Volgens Haagse bronnen is het onderwerp al diverse keren tussen vice-premier Bos (Financiën, PvdA) en Donner besproken, maar komen zij er niet uit. Vanochtend meldde het dagblad Trouw dat het onderwerp van de agenda zou zijn afgevoerd. Er zou een uitruil zijn geweest tussen PvdA en ChristenUnie over de zogeheten ‘flitsscheiding’. Maar volgens bronnen binnen de coalitiepartijen is hiervan geen sprake. De PvdA heeft wel onder druk van de ChristenUnie het voornemen geschrapt om met een amendement te komen op een echtscheidingswet die volgende week door minister Rouvoet (Gezin, CU) wordt verdedigd in het parlement. In plaats daarvan komt de PvdA-fractie, naar verluidt, later wel met een initiatiefwetsvoorstel om echtscheiding langs administratieve weg te regelen.