Nieuwe sancties VS tegen Soedan

washington, 29 mei. De Verenigde Staten leggen nieuwe economische sancties op aan Soedan en zullen de Verenigde Naties aansporen meer te doen om een eind te maken aan het geweld in de West-Soedenase regio Darfur. Dat zou president Bush vandaag, kort na het ter perse gaan van deze krant, bekendmaken.