Krant met ‘regionale adem’

In aanvulling op de regiokaternen van het AD richten lokale journalisten nieuwe kranten op.

„Landelijk én regionaal, dat gaat niet samen.”

Deze maand zou zijn krant ‘in de lucht’ gaan. Op internet, als vooraankondiging van wat enkele maanden later had moeten uitmonden in de wedergeboorte van „een serieuze, betaalde én bezorgde Rotterdamse krant”. Maar initiatiefnemer Geert-Jan Laan en zijn compagnon, oud-journalist Jim Postma, wachten nog even. Laan: „Eerst maar eens zien hoe die fusie tussen uitgevers PCM en Noordelijke Dagblad Combinatie uitpakt, en wat dat vervolgens betekent voor het AD Rotterdams Dagblad.”

Maar dat Rotterdam weer een eigen dagblad krijgt, staat voor Laan vast. Rotterdam Vandaag&Morgen luidt de werktitel van de krant die, aldus de oud-hoofdredacteur van Het Vrije Volk en het Dagblad van het Noorden, gezien moet worden als een antwoord op ‘het falen’ van de fusiekrant AD RD. „Ze doen hun best, maar het concept rammelt. Landelijk én regionaal, dat gaat niet samen. Een lokale krant moet ‘een regionale adem’ hebben. Dat heeft het AD niet, of in elk geval zwaar onvoldoende.”

Laans gedachten gaan uit naar een Rotterdams equivalent van Het Parool en De Gazet van Antwerpen. Laan: „Prima kranten die de focus op de eigen regio leggen, bereid zijn diep te graven en daardoor een trouwe en stabiele kern van lezers aan zich weten te binden.” Hoewel de havenstad Antwerpen sociologisch gezien dichterbij Rotterdam staat, zegt Laan, is Het Parool voor hem een lichtend voorbeeld. Zijn ambities liegen er niet om: „Tussen de negentig- en honderdduizend lezers, dat moet mogelijk zijn.”

Maar hoeveel ruimte biedt de (regionale) lezersmarkt nog, nu Nederland sinds vorige maand een vierde gratis krant rijker is? Voldoende, stelt Laan. „Uit vrijwel elk onderzoek blijkt dat lezers best bereid zijn te betalen voor een krant, zolang ze maar niet geconfronteerd worden met in hun ogen overbodige en opgeklopte schijnproblemen.” In feite, zo zegt Laan, is de – op 4 oktober 2004 gelanceerde – Rotterdam-editie van de gratis krant Metro (oplage 485.000) „onze enige serieuze concurrent”.

Met behulp van hun financiers, die onbekend willen blijven en ook „nog even de kat uit de boom kijken” vanwege de fusieplannen, denken Laan en Postma de slag om de Rotterdamse lezer te kunnen winnen op zowel prijs (lager dan andere dagbladen) als bezorging (aan huis, in tegenstelling tot Metro).

Sjoerd Bootsma, vroeger chef sport van het oude Rotterdams Dagblad, had „met het oog op de aflopende competities ook beter even kunnen wachten.” Maar Bootsma, tot voor kort chef nieuwsdienst van het AD RD, volgde zijn hart en lanceerde twee maanden geleden de weekkrant Voetbal Rotterdam (oplage 30.000, losse verkoopprijs 1,95 euro). „Voetbal leeft in de regio Groot-Rotterdam, met in totaal 163 voetbalclubs en 85.000 geregistreerde voetballers. Maar het AD RD heeft niet of nauwelijks oog voor dat amateurvoetbal. In dat gat zijn wij gesprongen.”

Voetbal Rotterdam, een uitgave van Sportuitgeverij Rotterdam, heeft tot het einde van het jaar om zich te bewijzen. Drie redacteuren en een team van zestien medewerkers maken de tabloid, die veertig keer per jaar verschijnt. Bootsma: „De eerste reacties zijn louter positief. We nemen het voetbal serieus, van hoog tot laag, en brengen het nieuws op een gedegen, niet-schreeuwerige manier. Dat spreekt lezers aan. Alleen: willen we overleven dan moeten we van de huidige vier- à vijfduizend verkochte exemplaren naar tienduizend.”

Wellicht reikt Laan hem de helpende hand. Beiden voerden al een oriënterend gesprek. Bootsma: „Denk aan een stevig sportkatern op maandag. Ik hoef niet zo nodig onder eigen vlag een krant te maken. Wat ik wil, en met mij heel veel Rotterdammers in deze dichtbevolkte regio, is de terugkeer van een serieuze Rotterdamse krant. Als ik Laan was, zou ik ook niet wachten, maar gewoon doen.”

    • Mark Hoogstad