Honderd dagen toeren juist goed

Van het commentaar ‘Politiek zonder Kamer’ (nrc.next, 23 mei) over de honderddagentoer van het kabinet kan ik ook na een aantal keer lezen geen chocola maken. Het commentaar geeft zelf een zeer plausibele verklaring voor deze noviteit: het coalitieakkoord is in korte tijd in elkaar gestampt en dus vrij globaal en er is tijd nodig om goed na te denken over de uitwerking. Dan concludeert de krant echter – niet erg logisch – dat het protest van de oppositie hiertegen terecht is.

Ik zou juist willen dat een dergelijke exercitie voortaan verplicht wordt gesteld. Dit land lijdt namelijk nog altijd meer aan te veel en haastig dan aan weloverwogen beleid. Veel problemen die in de ochtendkrant worden gesignaleerd moeten liefst dezelfde middag nog worden opgelost. De meest elementaire problemen in onze samenleving zijn voor een groot deel opgelost. Wat overblijft zijn de complexe vraagstukken als duurzaamheid en participatie. Die los je eerder op als je daar wat meer tijd voor neemt én draagvlak verwerft.

Brieven en opiniestukken graag sturen onder vermelding van naam en woonplaats, naar opinext@nrc.nl

    • Marc Wortmann Zeist