Een misverstand is gauw gepeild

Er is weer gepeild. Als er een nieuw Europees verdrag komt waarin „de Nederlandse wensen in grote lijnen worden ingewilligd”, dan lijkt een duidelijke meerderheid van de Nederlanders bij een eventueel referendum voor dat verdrag te gaan stemmen. Aldus bureau Peil.nl van Maurice de Hond.

Noem het een steuntje in de rug van het kabinet-Balkenende, dat zich sterk maakt voor een nieuw Europees verdrag.

Andere score: 59 procent vindt desgevraagd dat in zo’n nieuw verdrag „absoluut niet mag staan” dat Europese wetten boven Nederlandse wetten gaan. Wat suggereert zo’n vraag, en betekent zo’n uitkomst? Ze roepen twee misverstanden op: dat het kán en dat het kabinet dit moet overnemen. Nee dus.

Sinds jaar en dag zijn er diverse terreinen waarop Nederland geen baas meer is in eigen huis. Landbouw, wereldhandel en Europese binnenmarkt zijn de bekendste. Wat hier op Europees niveau wordt afgesproken, moet Nederland simpelweg uitvoeren en naleven. Het zou een mooie boel worden als, bij voorbeeld, Nederland in Brussel instemt met beperking van Europese visvangst en Nederlandse vissers zich daar niets van hoeven aan te trekken.

Kortom, er is allang een Europees publiek domein in aanbouw, geschraagd door vijfenvijftig jaar jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, waarover Nederland geen exclusieve zeggenschap (meer) heeft en Europees recht voorrang heeft boven het recht van de lidstaten.

Terugdraaien staat gelijk aan uittreden uit de EU. Maar dat wil het kabinet-Balkenende ‘absoluut’ niet en daar is blijkens een andere uitslag ook ‘absoluut’ geen steun (17 procent) voor.