Bonden: nog geen voorkeur

Joop Hofland, bestuurder vakbond De Unie: „Belangrijk voor ons dat het consortium de cao zegt te respecteren, en wil blijven overleggen met de bonden en de ondernemingsraad. Het gaat er nu om garanties te krijgen over het niet gedwongen karakter van de ontslagen die gaan komen. Die hebben we niet, evenmin van Barclays. Vanavond om 19 uur spreken de bonden met het consortium. We hebben op basis van de nu bekende informatie geen voorkeur voor een van de partijen.”

De Nederlandsche Bank: „We volgen de ontwikkelingen met grote nauwlettendheid.”

Huug Gorter, bestuurder FNV Bondgenoten bij ABN Amro: „Onze grootste zorg blijft wat de effecten zullen zijn voor de werkgelegenheid. Het belangrijkste is dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Wij staan achter een overname die de meeste garanties biedt voor de werknemers en hun toekomst.”

Willen Jan Boot, bestuurder FNV Bondgenoten bij Fortis: „Fortis ziet natuurlijk kansen voor het uitbreiden van zijn diensten. Niettemin maken werknemers zich zorgen of hun banen op de tocht staan in verband met de overlap van het kantorennetwerk. Ook zullen we er als valbond voor waken dat medewerkers van verschillende bloedgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld.”

ABN Amro: „Wij zullen het bod van het consortium bestuderen.” Gert-Jaap Kraan, analist Theodoor Gilissen: „Op dit moment maakt het consortium de meeste kans. Door premie en cashcomponent beschouwen wij dit bod als beter dan dat van Barclays. Maar mogelijk verhoogt Barclays haar bod om toch de aandeelhouders voor haar te winnen.”

Iris, onderzoeksbureau van Rabobank en Robeco: „Wij verwachten dat het consortium meer synergievoordelen kan behalen dan Barclays doordat er meer overlapping is van activiteiten. Hierdoor is ABN Amro waardevoller voor het consortium dan voor Barclays. Wij verwachten niet dat Barclays een hoger tegenbod uitbrengt. De aandeelhouders van Barclays zullen dit niet accepteren.”

Simon Willis, analist bij NCB Stockbrokers in Londen tegen Amerikaanse persbureau Dow Jones: „Het bod maakt dat het consortium nu de bepalende partij is. Het bod zal de aandeelhouders van ABN Amro aanspreken omdat ze ook contanten krijgen. LaSalle is nog altijd een grote horde die moet worden genomen, maar het feit dat het consortium al met Bank of America heeft gesproken suggereert dat er een deal tussen deze twee mogelijk is.”

Minister van Financiën, via zijn woordvoerder: „Iedere stap die tot meer duidelijkheid leidt is goed voor het proces.”

Experts bloggen over de strijd om ABN Amro op www.nrc.nl/expertblog