‘Abortus ook na 24 weken’

De grens van 24 weken die nu geldt voor de levensvatbaarheid van ongeboren kinderen, is medisch soms niet verdedigbaar. Dat concludeert Hilmar Bijma, gynaecoloog in opleiding in het Erasmus MC in Rotterdam, in haar proefschrift, dat zij morgen verdedigt. Bijma deed onderzoek naar end-of-life beslissingen, die artsen en vrouwen nemen als na een echo bij 20 weken blijkt dat een kind geen of zeer slechte overlevingskansen heeft.

Bij kinderen die na de geboorte geen kans hebben om in leven te blijven, mag de zwangerschap na 24 weken volgens de wet niet worden beëindigd. Bijma noemt die grens „een politiek debat waard”. De zwangerschap zou bij niet levensvatbare kinderen ook na 24 weken legaal moeten kunnen worden beëindigd.

Een echo bij twintig weken is inmiddels normaal geworden en wordt door de zorgverzekeraars vergoed. Ernstige afwijkingen die vroeger pas na de geboorte bleken, worden nu veel eerder bekend. Dat leidt tot nieuwe dilemma’s. Bijma adviseert om nieuwe end-of-life decisions vast te leggen in een nationaal register en zo ervaring en kennis bij elkaar te brengen.

rampecho:pagina 3