Zee van Spiegels

In het interessante artikel over zonthermische centrales wordt veel feitelijke informatie gegeven (`Zee van Spiegels`, W&O 19 mei). In het kader wordt deze vorm van energie nog eens op wereldschaal bekeken. Terecht wordt de opmerking gemaakt `Zelden worden bij dit soort prognoses de totale kosten becijferd; die sommetjes werken ontnuchterend`. De investering van de Spaanse Andasol I centrale bedraagt 300 miljoen. Aan het eind wordt opgemerkt: `De kosten van elektriciteitsvoorziening uit kerncentrales zijn volgens [de hier geciteerde Van Voorthuysen] ongeveer gelijk aan de kosten op basis van zonnespiegels`. Het is jammer dat de auteur die uitspraak niet even controleerde. De Spaanse investering is 6000/kW en dat is ongeveer 6 maal het investeringsniveau voor kerncentrales. Als het om kosten van de geproduceerde elektriciteit gaat vermeldt het artikel 17 eurocent per kWh voor Andosol I. De kosten van nucleaire stroom bedragen ca 5 eurocent per kWh, vergelijkbaar met die van een schone kolencentrale. En dan mag men nog discussiëren of in de 5 cent de ruim 1 cent voor verwerking van de afval begrepen is. De Franse elektriciteitsproductie is voor ruim 80% nucleair en dat zou op basis van 17 eurocent per kWh nooit gebeurd zijn.

Naschrift

In de berekening van het bedrag van 16.000 miljard dollar (= 4400 dollar/kW) is rekening gehouden met technologische vooruitgang die leidt tot kostenreductie. Redactie wetenschap