Wel juridische, geen morele rechtvaardiging privacywet

Is het niet merkwaardig dat, zoals gesuggereerd in het artikel `Privacy? Ik heb niks te verbergen` (NRC Handelsblad, 22 mei), voor het handhaven en toekennen van een grondrecht als privacy kennelijk actiegroepen nodig zijn? De burger zou toch mogen verwachten dat de overheid eigener beweging grondrechten respecteert en handhaaft? Daarnaast komt steeds klemmender de vraag op waaraan de staat het morele recht ontleent zeer veel gegevens van zeer veel burgers te (laten) vergaren en bewaren. Dat een en ander in parlementair tot stand gekomen wetten is vastgelegd geeft wel een juridische maar geen morele rechtvaardiging.

President Thomas Jefferson zei zo`n 200 jaar geleden ”Those who desire to give up freedom in order to gain security will not have, nor do they deserve, either one”. Nog steeds actueel.