Vrouwelijke stereotyperingen in artikel over sportprestatie

Als vrouw werd mij bij lezing van de kop `Negen meiden, en toch geen kippenhok` (NRC Handelsblad, 19 mei) de lust tot lezen van het artikel ontnomen, wat wel zonde zal zijn want de sportieve dames zullen vast een bijzondere sportprestatie hebben neergezet. Het is een ontzettend seksistische, benepen en on-originele kop. Het past in het hetzelfde rijtje als: `Twintig Marrokanen, en toch geen problemen met justitie`.

Weet de journalist echt geen betere insteek voor zijn verhaal dan vrouwelijke stereotyperingen van stal te halen? Dat zijn vrouwbeeld hem in de weg zit is zijn zaak. Dat dit mij en wellicht ook andere lezers de lust tot lezen ontneemt is een probleem voor jullie hele redactie.