Televisie Film van de dag

Scène uit Bluebird (Mijke de Jong, 2004).

Bluebird. De hoofdpersoon van Bluebird is het meisje Merel, dat op het eerste gezicht voor heftig pesten niet de meest geschikte kandidaat lijkt. Ze is slim, ze is aardig, ze is mooi, ze zingt, ze zwemt, ze komt uit een keurig milieu waar men Tolstoj leest.Toch is zij het die door de koninginnetjes uit haar klas wordt genegeerd, voor gek wordt gezet, wordt geslagen. Merel, gespeeld door Elske Rotteveel, zegt niets tegen haar ouders. Misschien hoopt ze dat het vanzelf weer overgaat, net zoals het vanzelf begon. Waarschijnlijk zouden de goedbedoelende ouders haar alleen maar van de regen in de drup helpen. Mijke de Jong maakte een film over pesten zonder voor dat fenomeen een verklaring te geven, waardoor de kijker gedwongen wordt te zien hoe dat gebeurt. De film wordt op scholen veel gebruikt ter introductie van discussies over pesten. Ook met (Mijke de Jong, 2004, Ned), Ned. 3, 15.00-16.20u.

André Waardenburg