Regionaal conflict in MO bedreigt ook Europa

Het artikel van Edward Luttwak `Wat stelt dat Midden-Oosten nou helemaal voor` (Opinie & Debat, 12 mei) schreeuwt om een reactie. Hoe kan iemand menen dat je in de huidige open wereld `vastgelopen regio`s` het best links kan laten liggen. Het als ballon opgeblazen Midden-Oosten als cartoon had beter afgebeeld kunnen worden als een struisvogel die zijn kop in het (woestijn)zand steekt terwijl naast hem een tijdbom tikt.

Het is niet denkbeeldig dat het regionale conflict in het Midden-Oosten kan escaleren naar wereldschaal waarbij de burgers van de landen in het Midden-Oosten en Europa het meest getroffen zullen worden. Door het regionale karakter van het conflict zullen de Europese en de moslimlanden rond de Mare Mediteraneum hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Een gezagsorgaan zal de belangen moeten bundelen. Te overwegen valt een hoge autoriteit, die de verantwoording neemt voor onschendbare grenzen (van op zich economisch levensvatbare staten), die de soevereiniteit en integriteit van de oeverstaten garandeert, waaronder Libanon, Israël en Palestina, en als prioriteit heeft de bestrijding van terrorisme.

Gestreefd zal moeten worden naar toetreding tot het samenwerkingsverband onder de hoge autoriteit van alle oeverstaten zowel ten noorden als ten zuiden van de Middellandse zee, die gezamenlijk de verantwoording nemen voor veiligheid en vrede in het gebied en tot een verdieping van de economische samenwerking binnen een vrijhandelszone. Doordat de noordelijke oeverstaten tevens lid zijn van de Europese Unie kan dat een economische impuls geven aan het Midden-Oosten en de historisch sterke culturele en economische banden met continentaal Europa versterken.

    • Ir. Jan Baas