‘Politie’ bewaakt haring

‘Haringpolitie’ houdt dit jaar in de gaten of visdetaillisten niet te vroeg beginnen met de verkoop van Hollandse Nieuwe. Op dit vergrijp staat een boete van maximaal 11.500 euro, dankzij een nieuwe verordening van het Productschap Vis. De afgesproken datum voor de verkoop is 6 juni.

Vorig jaar was de introductie van de Hollandse Nieuwe „een rommeltje”, zegt secretaris Wil van de Fliert van het productschap en dus heeft men „op uitdrukkelijk verzoek van de gehele haringsector” tot deze maatregel besloten. Vorig jaar moest de vangst worden uitgesteld omdat de haring niet op tijd vet genoeg was voor Hollandse Nieuwe. Men stelde de introductie twee weken uit, maar sommige handelaren hielden zich niet aan de nieuwe datum. „Sommige vis was oud, een ander deel was wel nieuw maar voldeed niet aan de kwaliteitseisen”, stelt Van de Fliert.

„Handelaren die willen stunten met vroege promotie zijn niet de mensen die goede kwaliteit leveren”, verzekert Peter van de Laar, voorzitter van het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel en vishandelaar in Nijmegen. Handelaren die „hart voor hun vak hebben” wachten tot er genoeg haring binnen is en maken dan rustig een keuze voor de partij waaruit zij dat jaar gaan leveren, legt Van de Laar uit. De vroegverkopers van vorig jaar? „Wij hebben hun namen allemaal genoteerd en gaan ze bezoeken.”

    • Hans van der Lugt