Pauselijke bagatellisering is stijlfiguur uit studeerkamer

Hoewel ik `latae sententiae` ben geëxcommuniceerd wegens onvolledige aanvaarding van de RK-geloofspunten, wil ik toch antwoorden op de `vraag aan de katholieken` die Elsbeth Etty stelt in haar column (Opiniepagina, 22 mei).

In historisch perspectief had de christenheid eerst Byzantium verloren aan de Turken, voordat in het Westen echt ernst werd gemaakt met (re-)conquista. In dat revanchistische kader werd extra fel gereageerd op afgoderij, wat overigens een semitische trek van het christendom is.

Ik vat de pauselijke bagatellisering van ongeregeldheden bij de kerstening van Amerika op als een stijlfiguur uit de studeerkamer, te vergelijken met zijn aanhaling van uitspraken van een Byzantijns keizer over Mohammed.

Het is natuurlijk pure hysterie te beweren, dat de paus miljoenen vrouwen `veroordeelt` tot levensbedreigende abortussen en talloze anderen tot aids. Zijn moslims veroordeeld tot terrorisme als ze hun zin niet krijgen? Zulke verdoezeling van menselijke vrijheid is in geen enkel opzicht constructief. Met een misdaad tegen de menselijkheid hebben vermaningen van de paus tot prudente omgang met het menselijk milieu niets te maken.

Van de pastoor in Munstergeleen, op wiens voorspraak iemand van darmklachten zou zijn verlost, had ik nog niet gehoord. Als het waar is kan de man misschien wel zalig worden verklaard, maar nog niet heilig. Ik vind het trouwens overdreven, dat Etty de paus `Heilige Vader` noemt. Van mij hoeft dat niet, hoe vroom het ook is.

    • Ben Hoffschulte Leuven