Meer tijd en draagvlak nodig voor oplossingen kabinet

Van het commentaar `Politiek zonder Kamer` (Opiniepagina, 22 mei) over de honderddagentoer van het kabinet kan ik ook na een aantal keer lezen geen chocola maken. U geeft zelf een zeer plausibele verklaring voor deze noviteit: het regeerakkoord is in korte tijd in elkaar gestampt en dus vrij globaal en er is tijd nodig om goed na te denken over de uitwerking. Dan concludeert u - niet erg logisch - dat het protest van de oppositie hiertegen terecht is.

Ik zou willen dat een dergelijke exercitie voortaan verplicht wordt gesteld. Dit land lijdt nog altijd meer aan te veel en haastig dan aan weloverwogen beleid. Veel problemen die in de ochtendkrant worden gesignaleerd moeten liefst dezelfde middag nog worden opgelost. De meest elementaire problemen in onze samenleving zijn voor een groot deel opgelost. Wat overblijft zijn de complexe vraagstukken als duurzaamheid en participatie. Die los je eerder op als je daar wat meer tijd voor neemt én draagvlak verwerft.

    • Marc Wortmann Zeist